Nowe instrumenty w Akademii Muzycznej w Łodzi

W Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi, w dniu 4 grudnia br. odbyła się konferencja prasowa dotycząca efektów realizacji projektu pn. Zakup instrumentarium do prowadzenia działalności kulturalnej przez Akademię Muzyczną w Łodzi współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W trakcie konferencji studenci Akademii w ramach pokazowego koncertu zaprezentowali część zakupionych instrumentów, takich jak: fortepian koncertowy, symfoniczne kotły, wibrafon, unikatowy kontrafagot, nowy klawesyn z wiolonczelą barokową i violą da gamba.
Dzięki otrzymanym środkom unijnym (kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 16 654 313,00 zł) Akademia zakupiła w sumie 250 nowych instrumentów, w tym nowe organy, 2 klawesyny i 38 fortepianów. Zakres projektu obejmował wyposażenie dwóch obiektów uczelni: sali koncertowej oraz Regionalnego Ośrodka Kultury Edukacji i Dokumentacji Muzycznej.  Nowe instrumenty pozwolą stworzyć lepsze warunki do tworzenia i prezentacji swojej twórczości studentom kształcącym się na dziewięciu kierunkach takich jak: kompozycja i teoria muzyki, dyrygentura, muzyka w mediach, edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, muzykoterapia, instrumentalistyka, wokalistyka, musical i choreografia, produkcja muzyczna i realizacja dźwięku. Dzięki realizacji projektu, rozszerzeniu ulegnie także oferta kulturalno-artystyczna uczelni.

 

Wróć do wiadomości