Nowe przestrzenie na Jasnej Górze

Dzięki środkom europejskim oo. Paulini mogli zrealizować dwuetapowy projekt pn. "Narodowe perły klasztoru OO. Paulinów Jasna Góra w Częstochowie - ochrona kulturowego dziedzictwa europejskiego", który w sumie uzyskał dofinansowanie na kwotę 28,8 mln zł. Pierwszy projekt zakończył się w marcu 2018 roku, natomiast 26 czerwca br. odbyła się konferencja na zakończenie etapu drugiego.

W ramach drugiego etapu projektu zrealizowano m.in. wymianę nawierzchni dziedzińców przed bazyliką i kaplicą Matki Bożej oraz wyremontowano drogę prowadzącą z klasztoru do Domu Pielgrzyma. Nowy dach otrzymał budynek tzw. hospicjum, w którym w przyszłości powstaną nowe przestrzenie muzealne.  Ponadto wzmocniono mury i nawierzchnię rawelinu. Dzięki tym działaniom na południowej części jasnogórskich wałów bez obaw mogą stać dwa 13 tonowe, zabytkowe dzwony pochodzące z 1912 r.

W ramach realizacji projektu nastąpiła także rozbudowa portalu internetowego m.in. o usługę wirtualnego spacer po zabytkowym obiekcie w wersji 3D.

Zrealizowane prace znacznie przyczynią się do zwiększenia dostępności klasztoru dla turystów oraz pielgrzymów z Polski i zagranicy. Całość przestrzeni wytworzonej w trakcie projektu zostanie przeznaczona na działalność kulturalną i edukacyjną, m.in. także na: wystawy, warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz spotkania integracyjne dot. różnych grup etnicznych.

Więcej informacji o projekcie w mediach:

http://czestochowa.wyborcza.pl/czestochowa/7,48725,24939056,jasna-gora-unijne-pieniadze-plyna-do-klasztoru-szerokim-strumieniem.html?disableRedirects=true&fbclid=IwAR3WSqpl8-nZJT42ffG-zXFIMa9PJyKTWHHv2wbTPG39TaqeKvnRekT6owg

https://dzieje.pl/dziedzictwo-kulturowe/paulini-podsumowali-kolejny-etap-renowacji-jasnej-gory?fbclid=IwAR3Eiv7E1BDzkY460Zk7ttNgRge_tggqWFmF5Z3YJB_r5xtt_eHJ_4_p1x4  

https://www.niedziela.pl/artykul/43700/Jasna-Gora---perla-europejskiej-kultury-w?fbclid=IwAR3P3QzIdD_E178c07sX9IeAsDxbHJwHP3NlIwQJerjp-0wFh_cp77P6sVc

Więcej informacji o projekcie na stronie Beneficjenta: http://renowacjajasnejgory.pl/

 

 

 

Wróć do wiadomości