Nowe umowy o dofinansowanie

W dniu 18 października br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. Piotr Gliński podpisał nowe umowy na dofinansowanie projektów unijnych realizowanych przez cztery warszawskie placówki edukacyjne.  

Zespół Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie otrzymał środki na rozbudowę Koncertowego Centrum Edukacji Muzycznej o salę koncertową, która umożliwi młodym artystom nabywanie doświadczenia i praktycznych umiejętności koncertowych oraz scenicznych. Powstanie nowoczesny obiekt posiadający odpowiednie właściwości akustyczne, w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. Warto podkreślić, że nowa sala koncertowa ZPSM w Warszawie, jako druga instytucja w Stolicy (po Teatrze Wielkim – Operze Narodowej) będzie posiadała scenę operową zaopatrzoną w orchestrion - kanał dla pełnej, 65 osobowej orkiestry. W nowo wybudowanej sali koncertowej planowana jest m.in. realizacja licznych warsztatów dla uczniów i studentów oraz cyklicznych koncertów edukacyjnych poświęconych prezentacji różnych gatunków muzycznych szerokiemu gronu melomanów. Dzięki realizacji projektu powstanie nowa przestrzeń do prowadzenia działalności dydaktycznej i kulturalnej. Koszt całkowity planowanych prac to 21.753.520,00 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego to 17.174.816,00 zł.

Kolejna podpisana umowa dotyczy przebudowy i modernizacji pomieszczeń studyjnych oraz sali koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej. Dzięki zaplanowanym pracom oraz zapewnieniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych, w nowych pomieszczeniach studyjnych zapewniona zostanie jak najlepsza akustyka. Nowe pomieszczenia studyjne zostaną wyposażone w systemy do rejestracji i montażu dźwięku oraz systemy audio-wideo. Wybrane pomieszczenia będą posiadać m.in. dodatkowe systemy do edycji dźwięku (montaż muzyczny, masteringu, rekonstrukcja dźwięku) oraz urządzenia umożliwiające prowadzenie zajęć z użyciem technologii teleprzekazu i e-learningu. Ponadto w ramach projektu także sala koncertowa zostanie wyposażona w nowoczesny sprzęt, który umożliwi profesjonalne utrwalanie wydarzeń muzycznych, wykładów naukowych czy konferencji. Dzięki realizacji projektu wszystkie wydarzenia artystyczne będą mogły być bezpośrednio emitowane drogą internetową. Całkowity koszt realizacji inwestycji to kwota 13 020 087,32 zł, w tym środki unijne to 7 696 938,90 zł.

Dofinansowanie uzyskał także projekt, pt. „Akademia Otwarta – przebudowa i renowacja Pałacu Czapskich Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na potrzeby działalności kulturalnej i edukacji artystycznej”. Przedmiotem inwestycji jest odbudowa zabytkowych piwnic oraz przebudowa budynku rektoratu z zagospodarowaniem przyległego terenu. Planowane prace pozwolą na stworzenie i wykorzystanie nowych przestrzeni wystawienniczych, co pozwoli na poszerzenie oferty kulturalnej i edukacyjnej uczelni oraz ochronę cennego zabytku, a w konsekwencji przełoży się na uatrakcyjnienie oferty dla zwiedzających. Dzięki kompleksowemu udostępnieniu przestrzeni, dotychczas zamkniętych dla gości, wszyscy zwiedzający zyskają dostęp do unikalnych zbiorów oraz będą mogli w pełniejszy sposób zapoznać się ze sztuką, eksponatami zgromadzonymi w Muzeum oraz bogatym księgozbiorem. Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie otrzymała dofinasowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 12 840 671,35 zł. Koszt całkowity projektu to kwota  19 592 335,13 zł.

Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie to tytuł projektu realizowanego przez Akademię Teatralną im. A. Zelwerowicza w Warszawie. Głównym założeniem inwestycji jest rozszerzenie i uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej oraz kulturalnej uczelni. Przedmiotem projektu jest zakup nowoczesnego wyposażenia technologicznego dla dwóch sal Teatru Collegium Nobilium i studia audio-video. Dzięki realizacji projektu prezentowane publiczności spektakle dyplomowe studentów, pokazy egzaminów lub innych prac powstałych w toku realizacji programu kształcenia otrzymają profesjonalną techniczną oprawę i wsparcie. Koszt całkowity inwestycji to kwota 3 972 198,91 zł, w tym z funduszy unijnych 2 599 376,73 zł.

Wróć do wiadomości