Nowe wzory umów o dofinansowanie

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 L 119/1) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwo Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca wprowadziło nowe wzory umów o dofinansowanie uwzględniające wymagania dotyczące ochrony danych osobowych zawarte w w/w zarządzeniu.

Wzór umowy dla państwowych jednostek budżetowych

Wzór umowy dla niepaństwowych jednostek budżetowych

Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Wzór odwołania upoważnienia do przetwarzania danych osobowych

Wróć do wiadomości