Nowy rok szkolny w Zespole Szkół Muzycznych w Łodzi

2 września br. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan Piotr Gliński powitał nowy rok szkolny 2019/2020 wraz z uczniami i nauczycielami Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Pan Premier obejrzał także budowę dwóch sal koncertowych, które palcówka realizuje w ramach projektu unijnego pt. Przebudowa i rozbudowa budynku Zespołu Szkół Muzycznych im. Stanisława Moniuszki w Łodzi. Dzięki otrzymanemu dofinasowaniu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego powstaną dwie sale koncertowe: kameralna dla 156 osób oraz koncertowa dla 254 osób. Ponadto powstaną nowe pomieszczenia edukacyjne oraz administracyjne, tj. sale prób, ćwiczeń i przygotowań, studio dźwięku, reżyserka oraz magazyn instrumentów. Dodatkowo beneficjent przewiduje zakup wyposażania, w tym elektroakustycznego, a także oświetlenie scenicznego. Dzięki realizacji projektu powstanie nowa oferta edukacyjno-kulturalna, tj. liczne warsztaty, koncerty, międzypokoleniowe muzykowanie, przedstawienia teatralne. Koszt całkowity projektu to 23 mln zł. Dofinansowanie z środków Unii Europejskiej to kwota ok. 14 mln zł.

fot. Danuta Matloch

Więcej informacji nt. projektu na stronie Beneficjenta: http://www.muzyczna.lodz.pl/wyroznione-informacje/rozbudowa-szkoly

Wróć do wiadomości