O kulturze w radiu

22 sierpnia br., o godz. 18.00 w ramach audycji „Fundusze Europejskie w radiu ZET” będzie można posłuchać o nowej aranżacji skarbca koronnego na Wawelu zrealizowanej dzięki środkom unijnym przyznanym w ramach projektu Wawel – dziedzictwo dla przyszłości. Jednym z głównych celów projektu jest remont zabytkowej infrastruktury Wzgórza Wawelskiego, ochrona zabytkowych muzealiów wraz z dostosowaniem przestrzeni kulturowej do potrzeb współczesnych odbiorców, w tym osób z niepełnosprawnościami. Częściowo cel ten został już zrealizowany w ramach zadania dotyczącego wawelskiego skarbca. Dzięki środkom z Funduszy Europejskich oprócz prac konserwatorskich zabytkowych pomieszczeń został wykonany także projekt nowych gablot oraz ich rozlokowanie w Sali Kazimierzowskiej. Zamontowano również nowy system oświetlenia i elektroniczny system zabezpieczeń przeciwwłamaniowych oraz kontroli klimatu.

Całkowity koszt projektu wynosi 30 007 848.77 zł. Wkład z Unii Europejskiej to kwota 21 391 590.99 zł

Więcej informacji nt. projektu znajduje się na stronie Beneficjenta:

https://wawel.krakow.pl/skarbiec-koronny

https://wawel.krakow.pl/dofinansowanie/efrr-wawel-dziedzictwo-dla-przyszlosci

Wróć do wiadomości