Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Ostatnie umowy w ramach II naboru podpisane!

Z końcem maja bieżącego roku zostały podpisane ostatnie umowy w ramach II naboru wniosków dla VIII osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Łączny koszt dofinansowanych inwestycji to 53 947 861, 12 zł, zaś dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 36 934 875, 3 zł.

Listę projektów dofinansowanych w ramach II naboru PO IiŚ 2014-2020 zamykają:

Beneficjent

Tytuł projektu

Kwota dofinansowania z EFRR

Koszt całkowity projektu

Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

Rewitalizacja folwarku w Bukowcu w celu utworzenia Centrum Kulturalno - Edukacyjnego

13 157 577, 38 zł

9 058 569, 35 zł

Muzeum Narodowe w Kielcach

Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostepnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim

21 559 772, 02 zł

14 726 171, 53 zł

Teatr Łaźnia Nowa

Przebudowa i modernizacja budynku os. Szkolne 26, tzw. Nowe Skrzydło dla Centrum Artystyczno-Edukacyjnego Dom Utopii

19 230 511, 72 zł.

13 150 134, 42 zł

Wróć do wiadomości