Otwarcie Centrum Obsługi Odwiedzających w Muzeum Auschwitz-Birkenau

Otwarcie Centrum Obsługi Odwiedzających w Muzeum Auschwitz-Birkenau

14 czerwca 1940 r. miał miejsce pierwszy transport Polaków do KL Auschwitz. Wśród pierwszych 728 Polaków skierowanych w to miejsce znaleźli się żołnierze kampanii wrześniowej, członkowie tajnych organizacji niepodległościowych, studenci i polscy Żydzi. Co roku tego dnia czcimy pamięć o tym wydarzeniu obchodząc Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Tegoroczna 83. rocznica połączona została z inauguracją otwarcia Centrum Obsługi Odwiedzających. 

Centrum jest efektem realizacji projektu „Zwiększenie dostępu do zasobów kultury poprzez rozbudowę trasy zwiedzania Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau o przestrzeń poobozową budynków Schlachthaus i Molkerei oraz przebudowę sali kinowej”. Projekt o wartości ponad 86 mln zł otrzymał wsparcie z Unii Europejskiej w kwocie ponad 45 mln zł. 

Centrum powstało w historycznym budynku dawnej rzeźni i mleczarni obozowej. Wybudowany w latach 1941–1943 znajdował się w bezpośrednim sąsiedztwie niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Realizacja projektu umożliwiła zachowanie historycznego budynku i udostępnienie go odwiedzającym. Z kolei w odremontowanym budynku sali kinowej muzeum odwiedzający mogą obejrzeć film mówiący o wyjątkowym znaczeniu wizyty w autentycznej poobozowej przestrzeni. Prezentowany w 16 językach obraz jest wstępem do zwiedzania miejsca pamięci.

Zakończone prace projektowe umożliwiły poszerzenie trasy zwiedzania Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau: z budynku rzeźni i mleczarni odwiedzający przechodzą przejściem podziemnym na teren byłego obozu, a po zakończeniu zwiedzania powracają tam odrębnym przejściem, co jest istotne z perspektywy emocjonalnego aspektu zwiedzania.

Cała infrastruktura została w pełni dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 

Więcej informacji

Fot. Michał Zięba

Na pierwszym planie zabytkowy, podłużny, ceglany budynek Centrum Obsługi Odwiedzających przykryty dachem z czerwoną dachówką. Przed budynkiem szeroki plac z rozstawionymi potykaczami z czarnymi  taśmami, które będą  wyznaczały kierunek kolejki dla zwiedzających.

Centrum Obsługi Odwiedzających

Na pierwszym planie około trzy metrowy jasny mur, który wyznacza trasę między Centrum Obsługi Zwiedzających a terenem muzeum. Szeroka ścieżka, po której będą chodzić zwiedzający, jest wyłożona w całości jasnymi kamieniami.

Przejście prowadzące na teren byłego obozu

Na pierwszym planie odcinek podziemnego przejścia prowadzącego z Centrum Obsługi Zwiedzających na teren obozu. Ściany trasy są wyłożone zabytkową czerwoną cegłą. z boku zainstalowane są ekrany multimedialne do wyświetlania prezentacji.

Przejście podziemne prowadzące na teren byłego obozu

Widoczny tunel podziemnej trasy prowadzący z Centrum Obsługi Zwiedzających na teren obozu.

Przejście podziemne prowadzące na teren byłego obozu

Sala kinowa utrzymana w kolorach szarości i brązu. Na pierwszy planie znajdują się rzędy drewnianych foteli kinowych o szarym obiciu. W głębi duży, biały ekran kinowy.

Nowa sala kinowa

 

Wróć do wiadomości