Otwarcie Ogrodu Dolnego Zamku Królewskiego w Warszawie

Dzisiaj 11 maja br. nastąpi uroczyste, publiczne otwarcie projektu "Odtworzenie Ogrodów Dolnych Zamku Królewskiego w Warszawie". Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Unii Europejskiej udało się królewskim ogrodom przywrócić ich dawny blask i funkcje. Unijna inwestycja dotyczyła odtworzenia zabytkowych elementów oraz oryginalnego podziału terenu. Prace w szczególności obejmowały: uporządkowanie  oraz ukształtowania terenu, prace archeologiczne, budowę nowego systemu nawadniania, wprowadzenie nowych nawierzchni. Zaplanowano również zagospodarowanie elementów roślinnych i drzewostanu. W procesie projektowania inwestycji wykorzystano historyczne materiały źródłowe, a Beneficjent postanowił dodatkowo pokreślić moment otwarcia Ogrodów uroczystym chrztem dziewiczej odmiany tulipana pod nazwą Serce Warszawy. Cały obszar projektu wpisany jest na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.  

Dzięki unijnej dotacji w wysokości 15 mln złotych Zamek Królewski w Warszawie uzyskał całkowicie nową przestrzeń dla działań kulturalno-edukacyjnych. Wśród nowych inicjatyw także dla osób z niepełnosprawnościami zaplanowano m.in. ogrodowe warsztaty, lekcje botaniki, terapię przez sztukę oraz nowe lekcje muzealne dla dzieci i młodzieży.

Więcej informacji nt. projektu oraz uroczystości dot. otwarcia poniżej:

https://www.zamek-krolewski.pl/informacje-prawne/inwestycje/projekt-odtworzenie-ogrodow-dolnych-zamku-krolewskiego-w-warszawie

https://www.zamek-krolewski.pl/zwiedzanie/aktualnosci/uroczyste-otwarcie-ogrodu-dolnego 

Wróć do wiadomości