Otwarcie Strefy Carnall w Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu

Otwarcie Strefy Carnall w Muzeum Górnictwa Węglowego  w Zabrzu

Od dziś Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu udostępnia zwiedzającym Strefę Carnall – nowo zrewitalizowaną część historycznej Kopalni Królowa Luiza. Jest to zespół zabytkowych, powierzchniowych zabudowań kopalnianych z przełomu XIX i XX wieku. Prowadzone od 2017 r. prace konserwatorskie i remontowo-budowlane miały na celu zachowanie tego cennego dziedzictwa kultury przemysłowej dla przyszłych pokoleń.

Od 2 lipca do końca wakacji na odwiedzających Strefę będą czekały m.in. następujące atrakcje:

- Zwiedzanie strefy Carnall (samodzielne lub z przewodnikiem);

- Gra terenowa dla najmłodszych;

- „Carnall Festiwal” – od 10 lipca  weekendowy cykl muzyki na żywo;

Przeprowadzone prace zostały zrealizowane w ramach projektu „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska”. Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wyniosło ponad 62 mln złotych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość projektu przekroczyła 115 mln złotych. Oprócz zabudowań strefy Carnall, objął on również m.in. remont gmachu naukowego Muzeum oraz utworzenie w sąsiednim Chorzowie Muzeum Hutnictwa.

Efektem zakończonych prac jest otwarcie obiektów dotychczas niedostępnych dla zwiedzających. Wśród nich należy wymienić m.in. maszynownię szybu Prinz Schönaich, w której można oglądać obecnie  wyjątkową wystawę dedykowaną ratownictwu górniczemu i zagrożeniom w kopalniach. Dawny warsztat elektryczny zmienił się w pokazową kuźnię i miejsce do przeprowadzania konserwacji wyposażenia Muzeum. Dodatkową atrakcją, unikatową w skali Europy, jest wyremontowana parowa maszyna wyciągowa szybu Carnall, czynna niezmiennie od 1915r.

Zapraszamy do zwiedzania!

https://muzeumgornictwa.pl/

Fotografie na stronie: Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu 

 

Strefa Carnall

Strefa Carnall

 

Szyb Carnall

 

Budynek maszynowni szybu Prinz Schoenaich

Budynek warsztatu elektrycznego

Wystawa o ratownictwie i zagrożeniach w kopalniach

Szyb Carnall

Wróć do wiadomości