Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Perła polskiego baroku

„Co się dzieje na Pijarskiej?” pod taką nazwą Polska Prowincja Pijarów zaprezentowała zaproszonym przedstawicielom mediów stan prac nad projektem Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej.

Podczas konferencji zorganizowanej w dniu 9 listopada br. przedstawiono stan zaawansowania prac, zaprezentowano remontowane pomieszczenia, w tym elementy architektoniczne oraz zabytkowe polichromie (jedno z najważniejszych odkryć dokonanych w ostatnich latach w Krakowie). Omówiono również wyniki kwerendy archiwistycznej nt. krypty dolnego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego.

Całość projektu obejmuje nie tylko działania remontowe oraz restauratorskie, ale również dostosowanie wnętrz (krypty oraz historycznych galerii w Kolegium Pijarskim) do działań związanych z edukacją i kulturą. W ramach zaplanowanych działań beneficjent zwiększy powierzchnie wystawienniczą oraz zakupi sprzęt multimedialny, a także stworzy portal oraz aplikację mobilną nt. dzieł sztuki znajdujących się w zabytku. Projekt umożliwi również dostęp do krypty osobom z niepełnosprawnościami.

Restaurowane obiekty znajdują się na obszarze wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (obszar - Stare Miasto w Krakowie) oraz Pomników Historii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (obszar - Kraków – historyczny zespół miasta).

Projekt, pt. Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej uzyskał dofinansowanie w wysokości 13 572 232,22 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 15 967 332,03 zł.

Wróć do wiadomości