Perła polskiego baroku

„Co się dzieje na Pijarskiej?” pod taką nazwą Polska Prowincja Pijarów zaprezentowała zaproszonym przedstawicielom mediów stan prac nad projektem Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej.

Podczas konferencji zorganizowanej w dniu 9 listopada br. przedstawiono stan zaawansowania prac, zaprezentowano remontowane pomieszczenia, w tym elementy architektoniczne oraz zabytkowe polichromie (jedno z najważniejszych odkryć dokonanych w ostatnich latach w Krakowie). Omówiono również wyniki kwerendy archiwistycznej nt. krypty dolnego kościoła pw. Przemienienia Pańskiego.

Całość projektu obejmuje nie tylko działania remontowe oraz restauratorskie, ale również dostosowanie wnętrz (krypty oraz historycznych galerii w Kolegium Pijarskim) do działań związanych z edukacją i kulturą. W ramach zaplanowanych działań beneficjent zwiększy powierzchnie wystawienniczą oraz zakupi sprzęt multimedialny, a także stworzy portal oraz aplikację mobilną nt. dzieł sztuki znajdujących się w zabytku. Projekt umożliwi również dostęp do krypty osobom z niepełnosprawnościami.

Restaurowane obiekty znajdują się na obszarze wpisanym na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO (obszar - Stare Miasto w Krakowie) oraz Pomników Historii Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej (obszar - Kraków – historyczny zespół miasta).

Projekt, pt. Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej uzyskał dofinansowanie w wysokości 13 572 232,22 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 15 967 332,03 zł.

Wróć do wiadomości