Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16 (rejon słabiej rozwinięty) podpisane

Pierwsze umowy o dofinansowanie w ramach naboru POIS.08.01.00-IP.05-00-002/16 (rejon słabiej rozwinięty) podpisane

Na początku kwietnia br. zostały podpisane pierwsze umowy o dofinansowanie wramach II naboru wniosków dla VIII osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Kolejnych 25 Instytucji dołączyło do grona beneficjentów środków europejskich. Łączny koszt całkowity inwestycji to 496 372 531,9 zł, kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: 356 888 371,03 zł

Poniżej przedstawiamy listę dofinansowanych projektów:

Beneficjent

Tytuł projektu

Kwota dofinasowania z EFFR

Koszt całkowity projektu

Miasto Łódź

Rewitalizacja, modernizacja i poprawa infrastruktury zabytkowej obiektu Muzeum Miasta Łodzi – Pałacu Poznańskich w części użytkowej przez Muzeum Miasta Łodzi.

14 164 617,96 zł

20 785 794,61 zł

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi

Narodowe Centrum Kultury Filmowej – rozwój funkcji i usług oferowanych przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi.

25 832 368,44 zł

37 123 734,11 zł

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia w Giżycku

Budowa Sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Giżycku.

4 287 703,18 zł

5 171 661,69 zł

Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Zachowanie i udostępnienie zabytku o wyjątkowej wartości artystycznej – zespołu klasztornego pw. św. Józefa w Gdańsku – poprzez prace konserwatorskie i renowację.

16 200 609,55 zł

19 060 770,65 zł

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków

Rozbudowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola i Antoniego Szafranków w Rybniku o salę koncertową z zapleczem i przestrzenią ekspozycyjną.

16 566 109,00 zł

20 392 040,00 zł

Diecezja Bydgoska

Ochrona oraz zwiększenie wartości dziedzictwa kulturowego obszaru Diecezji Bydgoskiej – rewaloryzacja i konserwacja drewnianych zabytków.

13 365 570,36 zł

15 724 200,43 zł

Gmina Miejska Kraków

Rozszerzenie oferty kulturalno – edukacyjnej poprzez doposażenie Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Krakowie.

1 986 110,00 zł

2 341 520,01 zł

Akademia Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi

Akademickie Centrum Designu na rzecz rozwoju dziedzictwa kulturowego i edukacji artystycznej.

14 939 814,43 zł

21 608 339,05 zł

Polska Prowincja Zakonu Pijarów

Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowoodkrytych unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej.

13 572 232,22 zł

15 967 332,03 zł

Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Zadaszenie Patio Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w celu stworzenia unikalnej przestrzeni kulturalnej.

4 765 888,56 zł

6 871 830,55 zł

Gmina Miasta Tarnowa

Rozbudowa Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie o salę koncertową.

13 300 323,69 zł

21 348 975,42 zł

Diecezja Pelplińska

Barokowy Zespół Parkowy w Pelplinie – udostępnienie poprzez zagospodarowanie terenu oraz nadanie nowej funkcji wystawienniczo – kulturalnej.

17 433 745,51 zł

20 518 148,84 zł

Muzeum Tatrzańskie im. dra Tytusa Chałubińskiego

Rewaloryzacja i modernizacja zabytkowych, drewnianych budynków Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem dla zachowania i prezentacji unikatowego dziedzictwa kulturowego Podhala.

8 923 373,27 zł

12 840 042,09 zł

Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego

Ekspozycja pt. Krzysztof Penderecki – Dziedzictwo Polskiej Muzyki XX i XXI wieku w Europejskim Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego.

2 318 080,9 zł

3 439 509,42 zł

Miasto Zamość

Rewitalizacja historycznego obiektu Akademii Zamojskiej w Zamościu.

23 925 305,26 zł

41 557 192,92 zł

Archidiecezja Lubelska

Pomniki historii – duże i małe. Bogactwo i różnorodność dziedzictwa kulturowego Lubelszczyzny – ochrona i udostępnianie wybranych obiektów sakralnych Lublina i Kazimierza Dolnego.

13 719 386,86 zł

16 161 728,24 zł

Gmina Miasta Toruń

Centrum Innowacyjnej Edukacji (tzw. „Minikoperniki”) podprojekt „Adaptacja budynków zlokalizowanych przy ul. W. Łokietka w Toruniu na potrzeby Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy, instytucji kultury prowadzącej innowacyjną edukację w rejonie kujawsko – pomorskim.

54 328 721,00 zł

71 351 889,73 zł

Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie

Remont konserwatorski i modernizacja zabytkowego obiektu stanowiącego siedzibę krakowskiej Filharmonii im. Karola Szymanowskiego.

14 684 080,11 zł

21 248 727,69 zł

Archidiecezja Gnieźnieńska

Renowacja i konserwacja Katedry pw. Wniebowzięcia NMP i św. Wojciecha w Gnieźnie celem ochrony dziedzictwa kulturowego Polski.

10 685 210,09 zł

12 570 835,40 zł

Biblioteka Raczyńskich w  Poznaniu

Modernizacja budynku Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu oraz konserwacja i digitalizacja cennych zabytków bibliotecznych.

14 220 940,68 zł

20 639 047,69 zł

Centrum Kultury „Zamek”

Konserwacja reprezentacyjnych wnętrz zachodniej części dawnego zamku cesarskiego w Poznaniu i ich adaptacja celem efektywnego wykorzystania dziedzictwa kulturowego.

14 341 880,76 zł

20 987 097,47 zł

Narodowe Forum Muzyki

Rozwój działalności artystycznej i edukacyjnej NFM poprzez zakup sprzętu i wyposażenia.

16 662 550,00 zł

24 766 049,99 zł

Opera Wrocławska

Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej poprzez unowocześnienie zaplecza technicznego, w tym scenicznego Opery Wrocławskiej.

4 719 087,51 zł

7 498 940,63 zł

Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia z siedzibą w Katowicach

Budowa organów koncertowych oraz zakup instrumentów i niezbędnego wyposażenia dla NOSPR w Katowicach.

14 286 353,75 zł

20 594 633,15 zł

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu

Modernizacja obiektów kultury w celu poprawy dostępu do dóbr i usług oferowanych w dziedzinie muzyki, w szczególności w zakresie polskiej piosenki.

7 658 307,94 zł

15 802 490,09 zł

 

Wróć do wiadomości