Pociąg do kultury w Grodzisku Mazowieckim

16 listopada br. w Bibliotece Publicznej w Grodzisku Mazowieckim odbyła się konferencja podsumowującą projekt Pociąg do kultury. Europejska strefa kulturalno-edukacyjna dofinansowany w ramach VIII osi priorytetowej Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Głównym celem projektu było kompleksowe wyposażenie sześciu obiektów kulturowych na terenie Gminy Grodzisk Mazowiecki:

·       Willi Radogoszcz

·       Gminnego Ośrodka Kultury

·       Galerii na dworcu kolejowym

·       Bibliotekii Publicznej

·       Dworku w Adamowiźnie

·       Multicentrum

oraz poszerzenie oferty edukacyjno-kulturalnej.

Nowe wyposażenie i sprzęt do prowadzenia przez Ośrodek Kultury działalności statutowej (którą jest ochrona dóbr dziedzictwa kulturowego) oraz nowych zajęć i warsztatów pojawił się w Wilii Radogoszcz. Zakupiono m.in. stół do sitodruku, narzędzia do drzeworytu oraz linorytu, programy graficzne, systemy ekspozycyjne do wystaw zewnętrznych. Dzięki nowym sprzętom komputerowym możliwe będzie np. dokumentowanie tzw. historii mówionych zamieszczanych następnie w ramach internetowego portalu edukacyjnego. Z kolei dzięki zakupowi mobilnej sceny Ośrodek Kultury w ramach inicjatywy Centrum kultury na kółkach zaplanował cykl wydarzeń aktywizujących i zachęcających do udziału w kulturze mieszkańców wsi, w tym dzieci i młodzież. Nowoczesny sprzęt do organizacji multimedialnych wystaw i warsztatów związanych z twórczością Chełmońskiego otrzymał Dworek w Adamowiźnie. Tu także zaplanowano organizacje warsztatów plastycznych (malarstwo i rysunek) dla odbiorców z różnych grup wiekowych. Ponadto nowe wyposażenie otrzymały pracownie w Multicentrum. Dzięki temu Benenficjent zorganizował serie zajęć, pt. MultiSztuka, MultiMuzyka, MultiRobotyka, Multinauka. 

Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 2 068 956,29 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 3 250 556,27 złotych.

Wróć do wiadomości