Podpisanie umowy o dofinansowanie – Archidiecezja Poznańska

28 listopada 2016 r. nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu pn. „Renowacja zabytkowych obiektów sakralnej architektury drewnianej regionu Wielkopolski – etap II”

Stronę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego reprezentował Sekretarz Stanu Pan Jarosław Sellin zaś stronę beneficjenta Ekonom Archidiecezji Poznańskiej, ksiądz kanonik Henryk Nowak.

Głównym celem  projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego dziesięciu drewnianych zabytkowych kościołów oraz ich zabytkowego wyposażenia poprzez przeprowadzenie prac renowacyjno-konserwatorskich. Po realizacji projektu obiekty staną się częścią Szlaku Turystycznego Kościołów Drewnianych Wielkopolski. W ramach oferty kulturalnej, skierowanej głównie do dzieci i młodzieży, organizowane będą m.in.: cykliczne koncerty, warsztaty muzyczne i literackie oraz wystawy tematyczne.

Całkowita wartość projektu oszacowana została na ponad 15 mln zł, zaś kwota otrzymanego w ramach PO IiŚ dofinansowania wynosi ponad 13,4 mln zł.

 

Wróć do wiadomości