Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Podpisanie umowy o dofinansowanie Muzeum i Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu

4 września 2017 roku w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Pan prof. Piotr Gliński przekazał abp. Józefowi Kupnemu reprezentującemu Archidiecezję Wrocławską, umowę dotyczącą dofinasowania projektu polegającego na przebudowie, remoncie oraz konserwacji Muzeum oraz Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu.

Projekt przebudowy dotyczy budynków archiwalno-biblioteczno-muzealnych i wg słów dyrektora muzeum, ksiądz prof. Józefa Patera wiąże się przede wszystkim z powstaniem nowej biblioteki i udostępnieniem obszerniejszych pomieszczeń magazynowych, w których po modernizacji będzie można lepiej, łatwiej oraz bezpieczniej eksponować archidiecezjalne skarby. Dzięki niezbędnym pracom powstaną nowoczesne pomieszczenia służące m.in. do przechowywania historycznych dokumentów takich jak Księga Henrykowska wpisana na listę UNESCO „Pamięć świata” (zawierająca pierwsze zdanie zapisane w języku polskim) oraz cennych dzieł sztuki jak słynny obraz Łukasza Cranacha Starszego, pt. „Madonna z jodłami”. Ponadto swoje miejsce ekspozycji znajdą liczne zabytki m.in. najstarszy w Polsce dzwon z 1300 roku oraz ważąca prawie dwie tony gotycka szafa dębowa, kilkadziesiąt tysięcy starych druków i ponad tysiąc inkunabułów, a także wiele innych starożytnych zabytków. W wyniku realizacji projektu pn. Ochrona dziedzictwa kulturowego Śląska - przebudowa i zintegrowany remont konserwatorski obiektów Muzeum Archidiecezjalnego oraz adaptacja Biblioteki Archidiecezjalnej we Wrocławiu powstaną warunki na odpowiednie wyeksponowanie w sumie ok. 5 tys. obiektów znajdujących się w archidiecezjalnych zbiorach, a muzeum będzie mogło odwiedzić nawet ok. 50 tysięcy zwiedzających (dotychczas zbiory muzeum zwiedziło tylko 3,9 tys. osób). Biblioteka wraz z swoimi cennymi księgozbiorami będzie ogólnodostępna.

Projekt realizowany przez Fundację dla Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu uzyskał dotację w wysokości ponad 39 milionów złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Koszt całkowity planowanych prac to ok. 56 mln zł.

Wróć do wiadomości