Podsumowanie projektu POIiŚ Akademii Muzycznej w Poznaniu - konferencja prasowa

Podsumowanie projektu POIiŚ Akademii Muzycznej w Poznaniu - konferencja prasowa

21 maja zaproszeni goście mieli okazję na własne oczy zobaczyć efekty dwóch zakończonych projektów finansowanych z Unii Europejskiej:

Zakup instrumentarium w celu stworzenia nowej oferty kulturalnej i edukacji artystycznej Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu” (Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020)

Przebudowa i remont zabytkowego budynku Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu” (Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2014-2020)

Łączna wartość zakończonych inwestycji to ponad 26 mln zł.

Wsparcie z programu regionalnego pozwoliło na gruntowną przebudowę części zabytkowej kamienicy będącej własnością Akademii Muzycznej w Poznaniu. Powstało tam centrum aktywności kulturalnej, które obejmuje m.in. odnowioną aulę imienia Stefana Stuligrosza. Z kolei w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko akademia wzbogaciła się o instrumenty i wyposażenie koncertowe. Ważnym elementem projektu był zakup barokowych organów oraz instrumentów do wykonywania muzyki dawnej jak np. klawesynów, fagotów, lutni, wiriginału, klawikordu czy pianoforte.

Zakończone inwestycje pozytywnie wpłyną na wzrost liczby i atrakcyjności wydarzeń organizowanych przez uczelnię. Poza licznymi koncertami, przesłuchaniami konkursowymi i warsztatami dla melomanów oraz profesjonalistów, przewidziano także edukacyjne koncerty dla dzieci oraz indywidualne lekcje gry na instrumentach na różnym poziomie zaawansowania, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Więcej informacji

Fot. Michał Zięba

Wróć do wiadomości