Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

„Polska zobacz więcej – weekend za pół ceny”. Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy zaprasza.

Już po raz trzeci Polska Organizacja Turystyczna organizuje akcję mającą zachęcić mieszkańców Polski do skorzystania z oferty turystycznej poza sezonem wakacyjnym. W trakcie jej trwania będzie można odwiedzić m.in. muzea, teatry, filharmonie czy opery.

Do skorzystania ze swojej oferty zachęca również w ten weekend Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy. W muzeum zwiedzający mogą zobaczyć wystawy stałe oraz czasowe w: Spichrzach nad Brdą, Zbiorach Archeologicznych, Europejskim Centrum Pieniądza, Galerii Sztuki Nowoczesnej, Domu Leona Wyczółkowskiego oraz Exploseum.

Muzeum jest jednym z beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020.

Dzięki realizacji projektu pn. Remont konserwatorski i rozbudowa obiektu Muzeum Okręgowego im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, ul. Gdańska 4, przeprowadzona zostanie renowacja i rozbudowa zabytkowego budynku, w którym znajduje się instytucja. Poszerzona zostanie oferta kulturalna i edukacyjna muzeum. Odrestaurowany zabytek będzie służył, jako miejsce upowszechniania oraz prezentacji współczesnych sztuk wizualnych – przede wszystkim malarstwa i rzeźby. Wprowadzone zmiany pozwolą szerokiemu gronu odbiorców, w tym również osobom z niepełnosprawnościami na skorzystanie z oferty placówki.

Zakończenie projektu planowane jest na rok 2018.

Projekt uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 14 519 840,34 złotych. Koszt całkowity inwestycji to 21 002 794,09 złotych.

Więcej informacji na stronie muzeum: http://muzeum.bydgoszcz.pl/wydarzenia/4,8586,0,0,Weekend-za-pol-ceny

Wróć do wiadomości