„Polskie Innowacje krok w przyszłość”

Innowacje. Zazwyczaj kojarzą nam się z naukowymi odkryciami, laboratoriami lub skomplikowanymi maszynami, które wyręczają człowieka w uciążliwych czy niebezpiecznych zadaniach. Tymczasem są to wszystkie przedsięwzięcia, które wprowadzają nową lepszą jakość do naszego życia, w każdym jego wymiarze. Zielone ściany, inteligentne dachy, architektura smart, teleopieka nad seniorami, a także digitalizacja dóbr kultury tak jak w projekcie Dziedzictwo Chopinowskie w otwartym dostępie realizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina w ramach Programu Polska Cyfrowa.

Wiele takich innowacyjnych rozwiązań w swoich projektach wprowadzają także Beneficjenci VIII osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Infrastruktura i Środowisko. Są to multimedialne ścieżki edukacyjne tworzone przez muzea czy domy kultury, nowoczesne systemy prezentacji czy ochrony dzieł sztuki, systemy ułatwiające odbiór sztuki osobom z niepełnosprawnościami czy aplikacje umożliwiając wirtualne zwiedzanie wybranych zabytków zainteresowanym nie tylko z Polski, ale z całego świata.

 

Warto zatem pamiętać i wiedzieć, że innowacje są obecne w każdej sferze naszego życia. Dlatego wraz z Ministerstwem Funduszy i Spraw Europejskich zapraszamy do lektury drugiej edycji albumu Polskie innowacje: krok w przyszłość prezentującego 50 wybranych innowacji, które powstały dzięki wsparciu Funduszy Europejskich w całej Polsce.

 

Zapraszamy także do obejrzenia filmów nt. projektów, dzięki którym życie nas wszystkich staje się łatwiejsze w nowej zakładce Polskie innowacje: krok w przyszłość na profilu Fundusze Europejskie.

Wróć do wiadomości