Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, pt. Poradnik w zakresie przeciwdziałania nadużyciom finansowym. Poradnik został przygotowany w oparciu o doświadczenia z wdrażania Programu Infrastruktura i Środowisko i jego głównym celem jest wsparcie podmiotom zaangażowanym w wydatkowanie środków UE w definiowaniu i identyfikowaniu nadużyć finansowych. Dzięki udostępnionej publikacji beneficjenci, w tym także VIII osi priorytetowej POIiŚ  mogą zapoznać się z narzędziami ułatwiającymi wykrywanie i rozpoznawanie nadużyć finansowych oraz działaniami zaradczymi.

Poradnik dostępny jest na serwisie dot. funduszy europejskich.

Wróć do wiadomości