Powrót Posłów

Powrót Posłów

8 czerwca 2021 r. zostały zamontowane figury posłów moskiewskich i szwedzkich na elewacji dawnego Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach.

Postaci posłów upamiętniają rokowania pokojowe jakie prowadził ze Szwecją i Rosją biskup krakowski i kanclerz wielki koronny, Jakub Zadzik. Rzeźby, wykonane z piaskowca, znajdowały się już w tym miejscu od czasu powstania Pałacu w XVII wieku, po upadku powstania styczniowego zostały usunięte przez Rosjan.

Montaż zrekonstruowanych rzeźb, których autorem jest Grzegorz Świerczyński, to jeden z ostatnich i jednocześnie najbardziej spektakularny etap projektu  „Pałac w muzeum, Muzeum w Pałacu. Ochrona, zachowanie i udostępnienie na cele publiczne zabytków ruchomych i nieruchomych o znaczeniu ogólnopolskim” realizowanego przez Muzeum Narodowe w Kielcach.

Inwestycja realizowana jest od 2017 roku, między innymi dzięki wsparciu z funduszy europejskich na kwotę 14,7 mln zł, a jej zakres obejmuje także:

- renowację pozostałych elementów architektonicznych elewacji Pałacu,

- wykonanie nowoczesnych instalacji zabezpieczających: przeciwpożarowej i antywłamaniowej,

- modernizację Galerii Malarstwa Polskiego i Europejskiej Sztuki Zdobniczej,

- roboty konserwatorskie pałacu obejmujące: konserwację unikatowego XVII-wiecznego stropu belkowego z plafonem Tomasza Dolabelli „Pożar Ławry Troickiej”, konserwację fryzu portretowego, podstropowego w Izbie Stołowej Górnej w Dawnym Pałacu Biskupów Krakowskich w Kielcach oraz  konserwację dwóch tapiserii: Triumf Ateny i Bitwa nad Granikiem.

Po zakończeniu projektu możliwe będzie nie tylko podziwianie na nowo Pałacu Biskupów Krakowskich, ale także uczestnictwo w nowoczesnej ofercie kulturalno-edukacyjnej przygotowanej przez Muzeum, a skierowanej do zróżnicowanego grona odbiorców, również osób z niepełnosprawnościami.

Więcej informacji o projekcie znajduje się TUTAJ

Fotografie: Małgorzata Stępnik/Muzeum Narodowe w Kielcach

Wróć do wiadomości