Przebudowa zabytkowej Hali Targowej w Łomży

 W dniu 22 grudnia 2017 roku Miasto Łomża podpisało umowę na realizację projektu pn. Przebudowa zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury w Łomży wraz z jej wyposażeniem. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 9 876 097,27 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji to 14 483 440,30 złotych.

Celem projektu jest stworzenie nowej przestrzeni dla działalności artystycznej i kulturalnej w Łomży. Dzięki przebudowie zabytkowej Hali Targowej na Halę Kultury powstanie nowe miejsce, które będzie mogło zaproponować szerokiemu gronu odbiorców ofertę kulturalną. Należy dodać, że realizacja projektu przywróci Hali historyczny wygląd. Będzie to obiekt powszechnie dostępny również dla osób z niepełnosprawnościami. W Hali Kultury swoje miejsce znajdzie także Punkt Informacji Turystycznej, które dzięki prowadzonej działalności będzie wspierało ofertę nowej instytucji.  Dodatkowo w ramach projektu zakupiony zostanie sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia imprez i wydarzeń artystycznych w obiekcie.

Wróć do wiadomości