Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym, konfliktowi interesów, korupcja, etyka.

W maju bieżącego roku zakończyła się seria pierwszych szkoleń dla Beneficjentów z II i III naboru wniosków w ramach VIII osi Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Jednym z zagadnień poruszonych na szkoleniach była kwestia przeciwdziałania nadużyciom finansowym, zmowom cenowym, korupcji i działaniom antykorupcyjnym oraz etyce. Link do prezentacji ze szkolenia zamieszczamy poniżej:

Przeciwdziałanie nadużyciom finansowym

Wróć do wiadomości