Przedstawiciele Komisji Europejskiej zwiedzają projekty VIII osi POIiŚ 2014-2020

Przy okazji odbywającego się we Wrocławiu posiedzenia Komitetu Monitorującego POIiŚ 2014-2020 uczestnicy spotkania (przedstawiciele Komisji Europejskiej, ministerstw, samorządów, NGO-sów oraz partnerzy społeczni i naukowi) oprócz prac m.in. nad zagadnieniami dotyczącymi aktualnego stanu wdrażania największego programu operacyjnego w Europie odwiedzili także Panoramę Racławicką oraz Kościół Pokoju w Świdnicy. W obu instytucjach prowadzone są projekty finansowane z środków VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt pt. Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III, otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7 989 081,30 złotych. W ramach trzeciego  etapu prac oprócz robót budowlanych i aranżacji wnętrz, budynek Małej Rotundy zostanie wyposażony w nowoczesny system nagłośnienia oraz zaawansowany technologicznie system wystawienniczy. Dzięki realizacji projektu poprawie ulegnie bezpieczeństwo budynku oraz samego obrazu. Nowoczesne systemy ekspozycyjne i informacyjne oraz wyposażenie obiektu w urządzenia interaktywne pozwolą Beneficjentowi na poszerzenie działalności edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb najmłodszych zwiedzających oraz osób z niepełnosprawnościami. Realizacja projektu przyczyni się także do poprawy obsługi zwiedzających oraz podwyższenia komfortu funkcjonowania instytucji kultury w zabytkowym obiekcie. 

Projekt zatytułowany Konserwacja i renowacja drewnianego obiektu zabytkowego UNESCO – Kościoła Pokoju w Świdnicy, w celu ochrony dziedzictwa kulturowego otrzymał z kolei dofinasowanie z środków unijnych w wysokości 16 793 265,43 złotych. Dzięki realizacji projektu udostępnione zostaną mniej eksponowane części świątyni. W ramach zaplanowanych prac renowacji poddane zostanie Hala Polna wraz z lożami, Hala Zmarłych oraz Hala Pamięci z tablicami komemoratywnymi i Halą Ołtarzową. Ponadto w trakcie prowadzonych prac konserwatorskich spod warstw „wielowiekowego brudu i spod wtórnych przemalowań” światło dzienne już ujrzało wiele artystycznych arcydzieł. W opinii konserwatora Pana Ryszarda Wójtowicza, dzięki realizacji projektu po zakończeniu projektu w 2020 roku wystrój świątyni będzie odrestaurowany w swej oryginalnej postaci w około 40 procentach. Rozbudowana zostanie także oferta edukacyjno-kulturalna, która dostosowana zostanie do potrzeb różnorodnych grup odbiorców.

Więcej informacji na temat projektów na stronach:

https://www.miir.gov.pl/strony/aktualnosci/kosciol-pokoju-w-swidnicy-coraz-piekniejszy-dzieki-programowi-infrastruktura-i-srodowisko/

https://www.pois.gov.pl/strony/wiadomosci/kosciol-pokoju-w-swidnicy-coraz-piekniejszy-dzieki-poiis/

https://panoramaraclawicka.pl/projekt-modernizacja-zespolu-budynkow-panoramy-raclawickiej-etap-iii.html

http://kosciolpokoju.pl/aktualnosci/

http://panorama.dev.cmsproject.pl/

Wróć do wiadomości