Przewodnik RODO

Chcąc ułatwić Beneficjentom Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 wykonywanie zadań związanych z ochroną przetwarzanych danych osobowych w ramach prowadzonych projektów dofinansowanych w ramach środków unijnych, Instytucja Zarządzająca przygotowała praktyczny Przewodnik po RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją PO IiŚ 2014-2020.

Publikacja zawiera przydatne porady i wskazówki oraz wszystkie wytyczne Instytucji Zarządzającej w danym zakresie.

Przewodnik został zaakceptowany przez administratora danych osobowych w zbiorach pn. PO IiŚ 2014-2020 oraz CST, tj. Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju.

Wróć do wiadomości