RegioStars Awards 2018

Do dnia 15 kwietnia br. trwa przyjmowanie zgłoszeń do konkursu RegioStars 2018 promującego najbardziej oryginalne i innowacyjne projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich.

Projekt można zgłosić w ramach  jednej z 5 kategorii:

  • Wspieranie inteligentnej transformacji przemysłowej (Supporting smart industrial transition),

  • Osiąganie zrównoważonego rozwoju poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla (Achieving sustainability through low carbon emissions),

  • Tworzenie lepszego dostępu do usług publicznych (Creating better access to public services),

  • Sprostanie wyzwaniom związanym z migracją (Tackling migration challenges),

  • Temat roku 2018: Inwestowanie w dziedzictwo kulturowe (Topic of the year 2018: Investing in cultural heritage).

 

Zgłoszenia mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej.  Z jednego programu można zgłosić maksymalnie dwa projekty do danej kategorii.

Aplikacje należy przesłać wyłącznie online przez stronę RegioStars Awards 2018.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej

Pytania dotyczące konkursu proszę kierować na adres: regiostars2018@iservice-europa.eu

Wróć do wiadomości