Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Rozpoczęcie prac w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie

Łazienki Królewskie, położone na obszarze Traktu Królewskiego, to jeden z ważniejszych zabytków i symboli Warszawy. To bardzo lubiane i często odwiedzane miejsce w stolicy.

5 września br. rozpoczęły się prace remontowo-konserwatorskie w Wodozbiorze – pawilonie ogrodowym znajdującym się na terenie Muzeum Łazienki Królewskie. Obiekt powstał w XVII wieku za czasów pierwszego właściciela Łazienek, Stanisława Herakliusza Lubomirskiego. W XVIII wieku otrzymał obecną okrągłą formę, zaś w XIX w. dekorację nawiązującą do rzymskiego grobowca Cecylii Metelli. W ramach zaplanowanego remontu zrealizowane zostaną specjalistyczne  prace budowlano-konserwatorskie, dzięki którym, w przyszłości zwiedzający będą mogli w pełni podziwiać walory architektoniczne oraz artystyczne budynku. Ze względu na to, że pawilon pełnił rolę zbiornika wodnego możliwe będzie poszerzenie wiedzy na temat dawnych rozwiązań technicznych, między innymi dzięki zaplanowanym kwerendom i badaniom archeologicznym.

Ponadto w ramach realizowanego projektu rewitalizacji poddany zostanie także Biały Domek oraz  otaczający go zabytkowy ogród wraz z tzw. małą architekturą. Całość działań pozwoli na odnowienie oraz zabezpieczenie obu obiektów, a także na udostępnienie turystom nowych przestrzeni muzealnych oraz umożliwi na poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej skierowanej głównie do osób z niepełnosprawnościami oraz osób wykluczonych społecznie. Zakończenie prac planowane jest na 2019 rok.

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie dzięki już pozyskanym funduszom europejskim odnowiło także Pałac na Wyspie, Starą Oranżerię, Pałac Myślewicki oraz Amfiteatr. Na realizację projektu, pt. „ŹRÓDŁA PRZEMIAN. Ochrona i udostępnienie historycznego dziedzictwa Łazienek Królewskich. Konserwacja i remont Białego Domku i Wodozbioru wraz z zabytkowym ogrodem w Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie”, Muzeum uzyskało dofinansowanie w wysokości 9 651 870,86 złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość projektu wynosi 15 023 022,51 złotych.

Wodozbiór. Fot. Paweł Czarnecki/Muz. Łazienki Królewskie w Warszawie

Biały Domek. Fot. Paweł Czarnecki/Muz. Łazienki Królewskie w Warszawie

Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie. Fot. Piotr Krajewski

Wróć do wiadomości