Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Rozpoczyna się remont pałacu Krzysztofory - siedziby Muzeum Historycznego Miasta Krakowa

Remont to nie tylko początek prac modernizacyjnych skrzydła wschodniego pałacu, ale też częściowe przenosiny większości biur muzeum.

Po remoncie skrzydło wschodnie będzie pełniło zróżnicowane funkcje m.in. reprezentacyjne, wystawiennicze, edukacyjne oraz konferencyjne. Powstanie Muzeum Kompletne – miejsce dla wszystkich – niezależnie od wieku i zainteresowań. O bogatym dziedzictwie epoki baroku i historii pałacu, wszyscy zainteresowani będą mogli dowiedzieć się dzięki zaplanowanym wystawom i działaniom w przestrzeni muzealnej. Muzeum zapowiada wprowadzenie różnych form prowadzenia działalności edukacyjno-kulturalnej, tj. od zwiedzania, lekcji i warsztatów edukacyjnych po gry terenowe, pokazy mody barokowej i tańców dworskich.

Zgodnie z zasadą zapewnienia równości szans, wszystkie pomieszczenia skrzydła wschodniego będą dostępne dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz najmłodszych.

Projekt Krzysztofory od nowa – Muzeum Kompletne: modernizacja i remont konserwatorski Pałacu Krzysztofory wraz z przystosowaniem jego funkcji do realizacji zadań nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu muzealnego, uzyskał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kwocie 29 047 310,83 złotych. Koszt całkowity inwestycji to 42 033 167,45 złotych.

Wróć do wiadomości