Rusza kolejna edycja konkursu Regio Stars!

Jak co roku Komisja Europejska ogłasza konkurs, którego celem jest wybranie spośród dofinansowanych projektów tych o  najbardziej innowacyjnym  podejściu  do rozwoju regionalnego.

Zwycięzcy  konkursu otrzymają płatne partnerstwo medialne o wartości 5 000 euro. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w  grudniu 2021 r. w Chorwacji.

W tym roku rywalizacja odbędzie się w ramach następujących kategorii konkursowych:

- SMART EUROPE (INTELIGENTNA Europa): wzrost konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw w środowisku cyfrowym
- GREEN EUROPE (ZIELONA Europa): ekologiczne i odporne społeczności w obszarach miejskich i wiejskich
- FAIR EUROPE (SPRAWIEDLIWA Europa): wspieranie włączenia społecznego i przeciwdziałania dyskryminacji
- URBAN EUROPE (ZURBANIZOWANA Europa): promowanie ekologicznych, zrównoważonych i opartych na obiegu zamkniętym systemów żywnościowych w miastach
- TEMAT ROKU: zwiększanie mobilności ekologicznej w regionach - Europejski Rok Kolei 2021

Do 9 maja 2021 r. aplikacje mogą przesyłać kierownicy projektów po uzyskaniu zgody Instytucji Zarządzającej.  

Zgłoszenia należy przesłać wyłącznie online przez stronę https://www.regiostarsawards.eu.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie Komisji Europejskiej https://ec.europa.eu/regional_policy/pl/regio-stars-awards.

Wróć do wiadomości