Rusza remont gotyckiej kolegiaty w Stargardzie

W dniu 7 maja 2019 r. została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Parafią Rzymskokatolicką pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Świata w Stargardzie na realizację inwestycji pn. Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauratorskie w zabytkowej Kolegiacie pw. N.M.P. Królowej Świata w Stargardzie.  Projekt jest pierwszą inwestycją w sektorze kultury złożoną do dofinansowania w trybie pozakonkursowym i pierwszą, która otrzymała w tym trybie dofinansowanie ze środków EFRR. Całkowita wartość projektu wynosi 20,8 mln zł, zaś dofinansowanie UE to ponad 17,6 mln zł.

W ramach projektu przeprowadzone zostaną kompleksowe prace remontowo-budowlane i konserwatorskie, w tym m.in.: remont elewacji i posadzek kolegiaty, wewnętrznej instalacji elektrycznej, wykonanie nowych organów i iluminacji.

Wróć do wiadomości