Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Muzeum Wsi Kieleckiej

Rozbudowa i modernizacja Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich w Michniowie taki tytuł nosi projekt Muzeum Wsi Kieleckiej, na który w dniu 22 grudnia 2017 roku została podpisana umowa o dofinansowanie. Muzeum otrzymało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 10 008 094 złotych. Całkowita wartość inwestycji to 15 393 970,76 złotych.

Projekt będzie realizowany w miejscowości Michniów (województwo świętokrzyskie) w miejscu upamiętnienia ofiar represji zbrodni hitlerowskich i stalinowskich, jakie dotknęły polską wieś. Dzięki środkom unijnym infrastruktura muzeum zostanie rozbudowana i zmodernizowana na cele kulturalne, edukacyjne, artystyczne i archiwalne. Ponadto zakupione zostanie wyposażenie do realizacji prac konserwatorskich . W ramach projektu zostaną stworzone i zmodernizowane wystawy stałe. Obiekt zostanie dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Beneficjent planuje wzbogacić swoja ofertę kulturalną o szereg przedsięwzięć – m.in. nowe tematy lekcji muzealnych, konkursy oraz koncerty i różnorodne wydarzenia artystyczne. Poszerzona i wzmocniona zostanie współpraca w instytucjami kulturalnymi, samorządowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Wróć do wiadomości