Szkolenia dot. zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

Zapraszamy Państwa do udziału w bezpłatnych szkoleniach dotyczących zasad przygotowania wniosków o dofinansowanie w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Gdańsku.

Szkolenia odbędą się w godzinach 9.00 - 16.00, w następujących terminach:

 • Warszawa – 21 i 22 czerwca 2016 r.
 • Kraków – 24 czerwca 2016 r.
 • Wrocław – 28 czerwca 2016 r.
 • Gdańsk – 30 czerwca 2016 r.

Celem szkoleń jest przekazanie potencjalnym beneficjentom niezbędnych informacji do prawidłowego przygotowania wniosku aplikacyjnego w zakresie:

 • procedur związanych z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego,
 • zmian w przepisach dot. zamówień publicznych wprowadzonych dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. oraz ze zmianami proponowanymi w projekcie nowelizacji ustawy Pzp,
 • obszaru dot. zmian klimatu, ich łagodzenia i przystosowania do tych zmian oraz odporności na klęski żywiołowe.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy przedstawicieli:

 • instytucji kultury (państwowych oraz współprowadzonych przez ministra właściwego ds. kultury i ochrony dziedzictwa narodowego),
 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych oraz archiwów państwowych,
 • szkół i uczelni artystycznych prowadzonych i nadzorowanych przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
 • szkół artystycznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego,
 • jednostek samorządu terytorialnego oraz samorządowych instytucji kultury,
 • organizacji pozarządowych,
 • kościołów i związków wyznaniowych,
 • podmiotów zarządzających obiektami indywidualnie wpisanymi na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

W ramach szkolenia zapewniamy materiały szkoleniowe.

Osoby zainteresowane udziałem w wybranym szkoleniu proszone są o przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na adres szkolenia@pragmatic.kielce.pl.

Zgłoszenia są przyjmowane najpóźniej do godziny 16.00 w następujących terminach:


• Szkolenia w Warszawie - zapisy do dnia 13 czerwca 2016 r.,
• Szkolenie w Krakowie - zapisy do dnia 16 czerwca 2016 r.,
• Szkolenie we Wrocławiu - zapisy do dnia 20 czerwca 2016 r.,
• Szkolenie w Gdańsku - zapisy do dnia 22 czerwca 2016 r.

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKŁADNYM MIEJSCU WYBRANEGO SZKOLENIA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES WSKAZANY W FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM).
 

Wykonawcą usługi szkoleniowej w imieniu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest firma Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji Pragmatic Sp. z o.o. z Kielc.

KONTAKT:

Centrum Tłumaczeń Doradztwa i Edukacji Pragmatic Sp. z o.o.

szkolenia@pragmatic.kielce.pl

Telefon kontaktowy: 41 368 76 22 lub 791 415 432

Fax. 41 242 10 26.

 

Dokumenty do pobrania:

Formualrz zgłoszeniowy na szkolenia

Regulamin uczestnictwa w szkoleniach

Wróć do wiadomości