Szkolenie dla wnioskodawców Priorytetu VII Kultura w ramach Programu FEnIKS 2021‐2027

Szkolenie dla wnioskodawców Priorytetu VII Kultura w ramach Programu FEnIKS 2021‐2027

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 21 i 22 maja 2024 r.

Szkolenia kierowane są do potencjalnych wnioskodawców w ramach:

Obszaru 1 – Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) 

Obszaru 2 – Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego

Więcej informacji na stronie https://feniks.kultura.gov.pl/wydarzenia/

Wróć do wiadomości