Szkolenie z zamówień publicznych w Gdańsku

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gdańsku organizuje w dniu 5 sierpnia br. szkolenie z prawa zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskie dla wszystkich osób zainteresowanych ww. tematyką. W ramach programu szkolenia zaplanowano m.in. następujące zagadnienia:

  • Podstawy prawne w zakresie udzielania zamówień w projektach.

  • Zapisy dot. zamówień w umowie o dofinansowanie.

  • Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z uwzględnieniem ostatnich zmian.

  • Ustawa o finansach publicznych oraz dot. prawa zamówień publicznych. 

  • Dyscyplina finansów publicznych.

  • Naruszenia w zamówieniach publicznych - taryfikator korekt. 

  • Przypadki niestosowania ustawy PZP  i wytycznych.

  • Zamówienia Publiczne w systemie SL2014 i kontrola dokumentacji.

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 2 sierpnia 2019 roku na adres:

punktinformacyjny@pomorskie.eu 

lub

zgłoszenie telefoniczne pod nr (58) 326 81 52

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Więcej szczegółowych informacji:

https://www.pois.gov.pl/strony/o-programie/szkolenia/szkolenie-w-gdansku-prawo-zamowien-publicznych-w-projektach-wspolfinansowanych-ze-srodkow-ue/

 

Wróć do wiadomości