Teatr Groteska w Krakowie

W listopadzie 2018 roku zakończony został projekt Modernizacja Teatru Groteska w Krakowie-etap IV – końcowy. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczone na realizację projektu to 4,14 mln zł, a całkowita wartość przedsięwzięcia wyniosła prawie 6 mln zł. Inwestycja była zwieńczeniem działań mających na celu stworzenie nowoczesnej instytucji kultury, która w pełni wykorzystuje swój potencjał kulturalno-artystyczny zarówno w wymiarze lokalnym, jak i regionalnym. Wśród zakupionego dzięki środkom unijnym sprzętu znalazły się m. in. nowy system nagłośnienia (odsłuchy dla aktorów i nagłośnienie widowni), nowy sprzęt oświetleniowy, a także mechanika sceny. Zakupione zostało wyposażenie niezbędne do modernizacji sceny teatralnej, okotarowanie, wyposażenie sali edukacyjnej, sprzęt i narzędzia do produkcji spektakli i projektów edukacyjnych oraz wyposażenie związane z działalnością edukacyjną. Realizacja projektu umożliwi Teatrowi prowadzenie szerszej działalności kulturalnej i edukacyjnej. Nowy sprzęt będzie używany zarówno na Sali Teatralnej (czy Kopułowej), jak i w organizowanych przez Teatr imprezach.

 

 

Wróć do wiadomości