Uroczyste podpisanie umowy

25 stycznia br. w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego znanej jako Biblioteka na Koszykowej odbędzie się uroczyste podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych oraz dostawę i montaż wyposażenia w ramach realizacji projektu „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II"  z firmą Lindner Polska Sp. z o.o.

Dzięki realizacji projektu pt. „Przebudowa Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Etap II” jedna z największych i najstarszych bibliotek publicznych w Polsce unowocześni tzw. budynek Plomby i zyska dzięki temu powierzchnię do prowadzenia m.in. działalności naukowej, informacyjnej, szkoleniowej i środowiskowej. Przeprowadzone zostaną także prace konserwatorskie w zabytkowym gmachu im. Stanisławów Kierbedziów oraz odtworzone zostanie historyczne wejście bramowe tzw. Syrenka. Planowany termin zakończenia realizacji projektu: koniec 2019 roku

Całkowity koszt realizacji inwestycji to 21 001 017,53 zł. Uzyskane w ramach  Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego dofinansowanie wynosi około 12,5 mln zł, a dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego ponad 8 mln zł.

Wróć do wiadomości