Wawel Odzyskany – nowa wystawa stała.

Zamek Królewski na Wawelu zakończył realizacje projektu Wawel – dziedzictwo dla przyszłości dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu była m.in. konserwacja Dziedzińca Arkadowego, zaprojektowanie i wykonanie nowych gablot w Skarbcu Wawelskim, adaptacja pomieszczeń budynku na Multimedialne Centrum Informacyjne a także ochrona zabytkowych muzealiów wraz z dostosowaniem przestrzeni kulturowej do potrzeb współczesnych odbiorców. Ostatnim etapem realizacji projektu było powstanie nowej wystawy stałej, pt. Wawel Odzyskany poświęconej wybitnym Polakom, którzy poświęcili się idei odbudowy dawnej królewskiej siedziby, a także upamiętniono wysiłek społeczeństwa polskiego w przywrócenie jej dawnej świetności. Nowoczesna wystawa oparta na multimedialnych rozwiązaniach zajmuje powierzchnie 373,13 m2. Powstanie nowej stałej ekspozycji stanowi także istotny element nowej oferty kulturalno-edukacyjnej jaką zaplanował Zamek Królewski na Wawelu.
W związku z powstaniem wystawy przeprowadzono także działania digitalizacyjne oraz konserwacyjne związane z zabytkami ruchomymi eksponowanymi na wystawie.

Wystawa otwarta dla zwiedzających jest od dnia 28 stycznia 2020 r. Całkowity koszt projektu wyniósł 30 mln zł. Wkład z Unii Europejskiej to kwota 21,3 mln zł.

 

Więcej informacji znajduje się na stronie Beneficjenta:

https://wawel.krakow.pl/wawel-odzyskany-otwieramy-nowa-wystawe-stala

https://wawel.krakow.pl/skarbiec-koronny

https://wawel.krakow.pl/dofinansowanie/efrr-wawel-dziedzictwo-dla-przyszlosci


 

Wróć do wiadomości