Wmurowanie aktu erekcyjnego w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi

28 czerwca br. na dziedzińcu Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi wmurowany został akt erekcyjny. Uroczystość odbyła się w związku z realizacją przez Muzeum projektu, pt. "Modernizacja budynków "B", "D", "E" i pomieszczeń wraz z dziedzińcem Muzeum Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi". Inwestycja uzyskała dofinansowanie z UE w kwocie 14,6 mln zł. Swoją obecnością wydarzenie uświetnili przedstawiciele m.in.: Komisji Europejskiej w Polsce, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Rady Muzeum oraz Wykonawcy.

Projekt jest największym, jak dotąd, przedsięwzięciem łódzkiego muzeum. Zakres przewidzianych prac obejmuje roboty budowlane, prace konserwatorskie i renowacyjne, dzięki którym powierzchnia Muzeum przeznaczona na cele kulturalne powiększy się o 180%. Dzięki realizacji projektu powstanie całkowicie nowa przestrzeń magazynowa oraz edukacyjna dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto w ramach inwestycji przewidziano także zakup wyposażenia dla Magazynów Studyjnych oraz dla Działu Konserwacji i Badań nad Zabytkami.

Beneficjent planuje, że już w połowie przyszłego roku, możliwe będzie korzystanie z sal edukacyjnych, a także poznanie Muzeum niejako od kuchni - zwiedzając magazyny studyjne pod okiem kuratora.

Więcej informacji o projekcie na stronie Beneficjenta.

 

Wróć do wiadomości