Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE - konkurs Komisji Europejskiej

Zapraszamy do zapoznania się z informacją dotyczącą konkursu organizowanego przez Komisję Europejską, którego głównym celem jest wsparcie działań dotyczących tworzenia i rozpowszechniania informacji i treści związanych z polityką spójności Unii Europejskiej.

Dokumentację aplikacyjną oraz dodatkowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków można znaleźć w wytycznych dla wnioskodawców pod adresem http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/newsroom/funding-opportunities/calls-for-proposal/

Serdecznie zapraszamy!

Wróć do wiadomości