Zacznij dzień od kultury!

Serdecznie zapraszamy do wysłuchania wywiadów dotyczących realizacji dwóch projektów zrealizowanych z środków rozdysponowanych w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014-2020, tj.:

w ramach dzisiejszej, porannej audycji Sygnały Dnia w Polskim Radiu (Program 1).

Audycja poświęcona jest prezentacji projektów unijnch, tzw. przykładów dobrych praktyk w zakresie, m.in. ochrony zabytków oraz edukacji artystycznej.

Więcej informacji na stronie stacji.

Wróć do wiadomości