Zakończenie projektu w warszawskiej Akademii Teatralnej

Na scenie głównej Teatru Collegium Nobilium w dniu 15 listopada br. odbył się pokaz multimedialny z muzyką na żywo oraz prezentacją innowacyjnego wyposażenia oraz sprzętu. W ten oryginalny sposób Akademia Teatralna w Warszawie zakończyła realizację projektu Poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej i edukacji artystycznej poprzez unowocześnienie wyposażenia Akademii Teatralnej w Warszawie.

Przedmiotem projektu było zapewnienie nowoczesnego wyposażenia technologicznego dla dwóch sal Teatru Collegium Nobilium i studia audio-video. Dzięki rozbudowie i modernizacji parku technologicznego Akademii Teatralnej w Warszawie (beneficjenta projektu) nastąpiło podwyższenie jakości oferty kulturalnej m.in. poprzez poprawę efektów audiowizualnych organizowanych spektakli. Ponadto dzięki otrzymanym środkom unijnym oferta edukacyjna uczelni uległa rozszerzeniu, co wzmocniło jej pozycję jako ośrodka edukacji teatralnej.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 972 198,91 złotych. Projekt uzyskał dofinansowanie w wysokości 3 249 220,92 złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Wróć do wiadomości