Zakończenie projektu w Zespole Kościelno-Klasztornym oo. Pijarów w Krakowie

Projekt Perła polskiego baroku – rewaloryzacja nowo odkrytych, unikatowych polichromii w krypcie kościoła Pijarów w Krakowie oraz odtworzenie historycznych galerii w Kolegium Pijarskim w celu udostępnienia zabytkowych wnętrz i poszerzenia działalności kulturalnej, dofinansowany ze środków europejskich w wysokości ponad 13,5 mln zł, polegał na przeprowadzeniu prac konserwacyjnych i rewitalizacyjnych w zabytkowych obiektach oo. Pijarów w Krakowie. Przede wszystkim wykonano generalny remont wnętrza krypty i wszystkich podziemnych pomieszczeń Kolegium. Szczególnie istotne było przeprowadzenie prac konserwatorskich w zakresie odnalezionych cennych polichromii z I poł. XVIII wieku. Eksperci szacują, że jest to jedno z ważniejszych odkryć dokonanych w ostatnich latach w Krakowie, a odsłonięcie i konserwacja polichromii dopełniła dzieła restauracji kościoła górnego z jego niezwykłymi iluzjonistycznymi polichromiami autorstwa Franza Ecksteina i Andrzeja Radwańskiego. Otrzymane wsparcie finansowe umożliwiło również dostosowanie obiektu do potrzeb osób z trudnościami w poruszaniu się. W tym celu zaplanowano budowę nowego ciągu komunikacyjnego wraz z dźwigiem windowym, który umożliwi dostęp do obiektu z poziomu ulicy.

Wróć do wiadomości