Zmiana i częściowe zawieszenie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności

Informujemy, że w dniu 19 maja Minister Funduszy i Polityki Regionalnej przekazał informację o zmianie oraz częściowym zawieszeniu stosowania Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Zmiana Wytycznych stosowana jest od 1 lutego 2020 r., natomiast częściowe ich zawieszenie obowiązuje od 1 lutego 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na portalu Funduszy Europejskich

Wróć do wiadomości