Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim

Projekt pn. Zwiększenie dostępności do Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Ostrowcu Świętokrzyskim poprzez poprawę infrastruktury Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki oraz Pałacu Wielopolskich otrzymał dofinasowanie w wysokości 7 654 733,25  złotych!  W dniu 22 grudnia 2017 roku została podpisana umowa z Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim na dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Całkowita wartość inwestycji wynosi 11 078 079,29 złotych.

Dzięki środkom unijnym na terenie Muzeum Archeologicznego i Rezerwatu Krzemionki wykonanych zostanie szereg prac budowlanych. Na trasie turystycznej w pawilonie "Zenon" i "Stefan" oraz na trasie w szybie wentylacyjnym przygotowana zostanie nowa ekspozycja wraz z elementami multimedialnymi. Ważnym elementem prac jest przystosowanie istniejących szybów do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto także budynek muzeum zostanie przystosowany do potrzeb osób z dysfunkcjami mowy, słuchu i wzroku. Wykonana zostanie wystawa stała wzbogacona o multimedia oraz elementy ekspozycyjne. Dodatkowo dzięki otrzymanym środkom kompleksowy remont odbędzie się w Pałacu Wielopolskich oraz na terenie parku oraz powstanie ekspozycji dymarek odkrytych w pałacowym parku.

 

 

 

Wróć do wiadomości