Pierwszy nabór wniosków VII Priorytet FEnIKS – aktualizacja wybranych załączników

Pierwszy nabór wniosków VII Priorytet FEnIKS – aktualizacja wybranych załączników

Instytucja Zarządzająca Programem Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dokonała aktualizacji następujących dokumentów:

- wzoru wniosku o dofinansowanie,

- Instrukcji Użytkownika Aplikacji WOD2021 dla Wnioskodawcy w ramach FEnIKS (obowiązująca wersja 1.11 z dn. 19.06.2023)

- załącznika pn. Zgodność z prawem ochrony środowiska

 

Zaktualizowane ww. dokumenty zostały zamieszczone w Ogłoszeniu o naborze wniosków. Wprowadzone zmiany mają charakter doprecyzowujący, nie wprowadzają żadnych istotnych zmian.

Wróć do wiadomości