Szkolenie dla wnioskodawców Priorytetu VII Kultura w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027

Szkolenie dla wnioskodawców Priorytetu VII Kultura w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca dla Priorytetu VII Kultura

Programu  Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027

zaprasza na szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców.

Szkolenie odbędzie się w Warszawie w dniach 26-27 kwietnia 2023 r.

 

Szkolenie w dniu 26 kwietnia - WYŁĄCZNIE dla potencjalnych wnioskodawców w ramach Obszaru 1 - Rozwój infrastruktury kultury (zabytkowej i niezabytkowej) - opis Obszaru 1 znadjduje się w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 https://www.feniks.gov.pl/media/113550/SZOPFEnIKS30_12_2022_.pdf (str. 139) 

Szkolenie w dniu 27 kwietnia - WYŁĄCZNIE dla POTENCJALNYCH wnioskodawców w ramach Obszaru 2 - Ochrona i podniesienie atrakcyjności turystycznej obiektów dziedzictwa kulturowego - opis Obszaru 2 znadjduje się w Szczegółowym Opisie Priorytetów Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021‐2027 https://www.feniks.gov.pl/media/113550/SZOPFEnIKS30_12_2022_.pdf (str. 141) 

UWAGA:

Każda instytucja może zgłosić jednego przedstawiciela na każde ze szkoleń.  

Szkolenia są współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2021 - 2027.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy przedstawicieli:

 1. państwowych instytucji kultury;
 2. instytucji kultury współprowadzonych przez administrację rządową;
 3. instytucji kultury posiadających zbiory wchodzące w zakres Narodowego Zasobu Bibliotecznego wymienionego w załączniku do Rozporządzenia Min. KIDN z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U.2021 poz. 1308);
 4. publicznych szkół lub publicznych uczelni artystycznych;
 5. podmiotów zarządzających obiektami wpisanymi imiennie na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP lub zarządzających obiektami posiadającymi tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego;

oraz

w przypadku projektów dotyczących obiektów znajdujących się w granicach wpisów obszarowych na listę UNESCO lub na listę Pomników Historii Prezydenta RP:

 1. jednostek samorządu terytorialnego na rzecz samorządowych instytucji kultury,
 2. samorządowych instytucji kultury,
 3. organizacji pozarządowych,
 4. kościołów i związków wyznaniowych.

Osoby zainteresowane udziałem w spotkaniu proszone są o przesłanie do dnia 
14 kwietnia 2023  wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

AGENDA

OSOBY ZAKWALIFIKOWANE ZOSTANĄ INDYWIDUALNIE POINFORMOWANE O DOKŁADNEJ DACIE I MIEJSCU SZKOLENIA PO ZAKOŃCZENIU REKRUTACJI (INFORMACJA ZOSTANIE PRZEKAZANA DROGĄ MAILOWĄ NA ADRES WSKAZANY W ZGŁOSZENIU).

Szczegółowe informacje nt. szkolenia znajdują się w Regulaminie szkolenia

prosimy także o zapoznanie się z Klauzulą informacyjną

WAŻNE INFORMACJE

 • Liczba miejsc jest ograniczona!
 • Udział w wydarzeniu wymaga potwierdzenia uczestnictwa z strony organizatora.
 • Udział w szkoleniu jest bezpłatny. W ramach szkoleń zapewniamy bezpłatne materiały.
 • Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.

W przypadku pytań dotyczących konferencji i szkolenia, prosimy o kontakt pod nr telefonu (22) 69 25 506, (22) 69 25 507 lub mailowo na adres: promocjadfe@kultura.gov.pl

Materiały ze szkoleń (UWAGA! Stan prawny na kwiecień 2023, aktualne wymogi dostępne w Regulaminie konkursu):

Informacje ogólne o naborze Obszar 1

Informacje ogólne o naborze Obszar 2

Kryteria obligatoryjne

Projekt kryteria wyboru projektów - infrastruktura kultury

Projekt kryteria wyboru projektów - zabytki

System oceny wniosków - obszar 1

System oceny wniosków - obszar 2

Wytyczne w zakresie komunikacji

 

 

 

 

 

 

Wróć do wiadomości