Instytucja Pośrednicząca

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Departament Funduszy i Spraw Europejskich
ul. Krakowskie Przedmieście 15
00-071 Warszawa (adres korespondencyjny)

Godziny pracy urzędu: 8:15-16:15
Tel.: 22 82 93 170
Fax: 22 82 93 170

Instytucja Zarządzająca

Ministerstwo Rozwoju
Departament Programów Infrastrukturalnych
ul. Wspólna 2/4
00-926 Warszawa

Godziny pracy urzędu: 8.15-16.15
Tel.: 22 273 77 01
Fax: 22 273 89 09