Szkolenie dla beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Szkolenie dla beneficjentów VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

TERMIN

19 i 20 listopada 2018 r.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Omówienie problemów i nieprawidłowości, wykrytych podczas realizacji projektów (kontrola ex-ante i kontrola ex-post).

2. Kwestie dotyczące zapobiegania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym.

3. Omówienie zasad informacji i promocji w projektach z uwzględnieniem zmian wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r.

WAŻNE INFORMACJE

  • Szkolenie jest bezpłatne.
  • Koszty podróży i zakwaterowania pokrywa instytucja delegująca.
  • Wszelkie informacje nt. sposobu rekrutacji, miejsca oraz terminu spotkania zostaną przekazane m.in. droga elektroniczną na adresy osób wyznaczonych do kontaktów w ramach realizowanych projektów.

W przypadku pytań dotyczących szkoleń, prosimy o kontakt pod numerem telefonu: (22) 55 15 629 lub mailowo na adres agronek@mkidn.gov.pl.

Wróć do szkoleń