Jeśli szukasz informacji o XI Priorytecie „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 - przejdź do poprzedniej wersji serwisu. Zamknij

W tej sekcji dowiesz się co musisz wiedzieć żeby realizować projekt w ramach VIII osi priorytetowej POIiŚ 2014-2020.