Badanie dotyczące przeciwdziałania nadużyciom finansowym w wydatkowaniu środków europejskich

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko zakończyła badanie ankietowe wśród beneficjentów, którego celem było poznanie opinii i doświadczeń ankietowanych w zakresie świadomości wystąpienia nadużyć finansowych w realizowanych projektach oraz istniejących narzędzi przeciwdziałania nadużyciom. 

W ankiecie pytano m.in. o:

- potencjalne skutki nadużyć do jakich może dojść w projektach,

- ocenę użyteczności istniejących narzędzi przeciwdziałania nadużyciom

- propozycję ulepszeń i nowych rozwiązań do zastosowania w nowej perspektywie finansowej

Poniżej przedstawiamy raport z badania oraz prezentację z podsumowaniem najważniejszych ustaleń.

Raport

Prezentacja - podsumowanie raportu

Wróć do wiadomości