Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - AKTUALIZACJA

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs pod nazwą "Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury"

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie w ramach naboru to:

  • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego

Termin składania wniosków mija 17 września 2018 r.

Więcej informacji znajda Państwo pod adresem https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-2-3-2-kultura-iii-konkurs/

!!! UWAGA !!! W trwającym konkursie, do oceny opisu założeń projektu informatycznego przez Komitet Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji nie jest konieczne załączenie protokołu z publicznej prezentacji projektu.

 Prezentacja musi nastąpić najpóźniej  na 7 dni przez złożeniem wniosku do Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Jeśli posiadają już Państwo opisy założeń projektów, a sama prezentacja jeszcze nie nastąpiła, prosimy o przesyłanie ich (przede wszystkim w formie edytowalnej) na adresy: kguzowski@mkidn.gov.pl oraz dwim@mkidn.gov.pl . W przypadku wyznaczenia terminu publicznej prezentacji projektu prosimy także o podanie linków do strony z ogłoszeniem/prezentacją.

Wróć do wiadomości